Ústřední vytápění

Využití v rozvodech ústředního topení:
Topné, médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot a biomas, které mohou způsobovat zanášení teplosměnných ploch, případně snižovat průtok topného potrubí a způsobovat nedotápění, nebo naopak přehřívání a následné praskání článků kotlů.

Proč je nutno preventivně chránit teplosměnné plochy ústředního vytápění proti zanášení izolační biomasou ?
Bakterie biomas jsou obsaženy v každé, tedy i chemicky upravované vodě. Topná voda je v systému od jeho napuštění stále a nepřetržitě v celé soustavě potrubí a topných těles. Biomasy mají v této vodě ideální podmínky ke svému rozvoji. Tyto bakterie se živí kovem potrubí a teplosměnných ploch bez přítomnosti kyslíku a množí se soustavně v miliardách při pokojové teplotě 20-25 stupňů C.

V zimním období plného provozu za zvýšené teploty tyto bakterie jen převážně hynou a ihned se mění na černou mazlavou izolační hmotu, která má díky této své konzistenci schopnost usazovat se na celé vnitřní soustavě, včetně všech regulačních ventilů.
Již po 4 letém provozu tyto černé biomasy jsou zřetelně patrné na celé vnitřní topné soustavě. V dalších letech provozu narůstají izolační vrstvy a snižují prostup tepla tak, že je nutno k vyrovnání tohoto izolačního nárustu zvyšovat teplotu na zdroji, tedy kotle, nebo výměníku.

Po 8 letém provozu se tyto negativní jevy přítomných biomas projevují již markantně hlavně na regulačních ventilech, které se ovládají jen stěží, nebo již vůbec. To je již konkrétní varovná signalizace, že teplovodní ústřední vytápění je proti novému ztrátové o 20-25%.

V dalších provozních letech narůstají naprosto zřetelně finanční náklady na energii a údržbu a to až kolem 35% které je nutno zaplatit navíc, proti nové, nebo čisté soupravě.

Mimo tyto zvýšené provozní finanční náklady, se rapidně snižuje úroveň technického stavu celé topné soustavy a tím i jeho životnost. Tato skutečnost je při dnešních cenách rekonstrukcí alarmující. Vede tedy k zamyšlení již proto, že účinná prevence dokáže odstranit tepelné ztráty na minimum a prodloužit životnost celé topné soustavy až na trojnásobek.