Filtry RL Ledvina

VYUŽITÍ:

V rozvodech teplé užitkové vody: Dokonalou filtrací částic o průměru větším než 1 mikron dosáhnete odstranění nežádoucího železitého zákalu a zápachu z TUV. Snížením obsahu rozpuštěného železa a plovoucích nečistot zabráníte tvorbě inkrustací v rozvodech TUV a následnému snížení průtoku a zanešení teplosměnných ploch.

V rozvodech ústředního topení a chladících systémech: Topné, nebo chladící médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot, které mohou způsobovat zanášení teplosměnných ploch, případně snižovat průtok topného potrubí a způsobovat nedotápění, nebo naopak přehřívání a následné praskání článků kotlů.

POPIS:
Regenerátor cirkulačních kapalin typu LEDVINA pracuje s kombinací filtrace (se základním filtračním materiálem z pěnového polymeru) a magnetické úpravy vody. Náplň filtru je odvislá od složení upravované vody, filtr zajistí filtraci částic o průměru větším než 1mikron a tím odstranění i nežádoucího železitého zákalu. Regenerátory se dodávají včetně náplně v typech:

RL Ledvina A – pro průtok cca 2,4 m3/hod.

typa-02

 

RL Ledvina C – pro průtok cca 0,8 m3/hod.

typc-02

Pro vyšší průtoky lze regenerátory paralelně zapojovat do baterií.

uk01-02schema02

Regenerátory LEDVINA mají osvědčení ITC Zlín č. 96 222, vyhovují kritériím pro pitnou vodu podle normy ČSN 75 7111.

Základní funkce zařízení:
– Odstraňování železitého zákalu a zápachu z TUV
– Zastavení tvorby vodních usazenin v rozvodech TUV
– Odstraňování unášených nečistot v rozvodech TUV
– Pozvolné rozpouštění vodních usazenin v rozvodech TUV

Výhody instalace zařízení:
– Malé dispoziční rozměry
– Bezenergetický provoz
– Vysoká životnost a spolehlivost
– Komplexní servis Jednoduchá stavebnicová montáž

Účinnost filtrace regenerátorů LEDVINA

Parametr Před čištěním (mg/l) Po čištění (mg/l) Účinnost filtrace (%)
Obsah nerozpuštěných látek NL 108,0 1,0 99,07
Obsah NL po žíhání 84,0 1,0 98,81
Obsah rozpuštěného železa 19,1 0,1 99,47

 

Dimenzování RL LEDVIN typ „C“ pro TUV

Průměrná hodinová spotřeba TUV Počet RL LEDVINA typ „C“ v paralelním zapojení Požadovaný průměr potrubí do:
do 0,8 m3/hod 1 2″
do 1,6 m3/hod 2 3″

 

Dimenzování RL LEDVIN typ „A“ pro TUV

Průměrná hodinová spotřeba TUV Počet RL LEDVINA typ „A“ v paralelním zapojení Požadovaný průměr potrubí do:
do 2,4 m3/hod 1 2″
do 4,8 m3/hod 2 3″
do 7,2 m3/hod 3 100 mm
do 9,6 m3/hod 4 150 mm
do 12 m3/hod 5 150 mm
do 14,4 m3/hod 6 200 mm

Jednotlivé regenerátory se vzájemně propojují paralelně stavebnicovým způsobem