Chladící systémy

Zkušenosti ukazují, že k zanášení chladících systémů – hlavně na předávacích plochách dochází i přes značné investice do chemických úpraven vody, chybí-li v chladícím systému dokonalý filtr, který zachycuje jemný koloid vysrážený z nežádoucích látek (vápník, železo atd.) obsažený v cirkulační vodě. Ten, není-li odfiltrován je unášen cirkulační vodou a nakonec se stejně usadí a to v místě předávání tepla.
Chladící médium, které permanentně cirkuluje přes vysoce účinné filtry je zbaveno nežádoucích mechanických nečistot, případně koloidních sraženin, které mohou způsobovat zanášení chladících ploch forem, případně snižovat průtok a tím účinnost chlazení kompresorů atd.